Az apróhirdetés: ingyenes!

Térítéses hirdetési  felület:

Banner: 120 x 240 pixel, .jpg vagy .gif kiterjesztés. A banner minden lap mellett megjelenik. A bannerek 20 mp-ként cserélődnek és az utolsó után újra a legelső jelenik meg.

A banner elhelyezésének ára: 5 000 Ft/hó

PR-cikk a Kuriózum rovatban:

ár egy hétre:

25 000 Ft (jelentős méretű cikk képekkel)
20 000 Ft (jelentős méretű cikk)
8 000 Ft (1 flekkes cikk)
3 000 Ft (néhány soros hír)

Kapcsolattartó:

Szabó Katalin menedzser

tel: 06 30 297 7876

e-mail: frisshirek@vipmail.hu mix-art@freemail.huFELHÍVÁS


Az Artes Liberalesben egy helyen elérhetőek a művészetre nevelés, a művészetoktatás  gyakorlati eredményei, elméleti munkái, kutatásai az alap- közép- és felsőoktatásban. Az iskolarendszeren belüli és iskolarendszeren kívüli képzésben a tanárok, művészek és diákok  megtalálhatják az információkat, hivatkozásokat.  Rövid fennállása alatt a folyóirat  még nem hordozhatja az alapító által meghatározott magas színvonalú tartalmakat,  ehhez a művészetpedagógia  szakembereinek, Önöknek  aktív támogatása, azaz  minél több helyről minél több  igényes cikk, minél több hozzászólás szükséges. Reményeink szerint egy év múlva  a folyóirat  elérheti azt, hogy méltón képviselje a művészetpedagógia  ügyét, ugyanakkor széles olvasótábort vonzhat majd, hiszen mindenki  talál számára érdekes olvasmányt, képeket, a kulturális eseményekről. A Tudományos rovat vonzásköre egy szűkebb réteg, a művészeti és művészetpedagógiai elméleti tanulmányok, kutatások iránt érdeklődő diákok, tanárok, egyetemisták,  elméleti szakemberek köre.

Várunk minden véleményt, cikket, esszét, kritikát, tanulmányt, ami a művészettel, művészeti eseményekkel, művészetre neveléssel, művészetoktatással, kapcsolatos. Várjuk az információkat, fotókat, pár perces filmeket a művészettel, művészetoktatással kapcsolatos eseményekről. A színvonalas írások megjelentetését mindig szívesen biztosítjuk, ezekért egyelőre honoráriumot nem tudunk fizetni, de a cikkekben elhelyezzük a megfelelő hivatkozást az iskolára, az író személyére vonatkozóan is, így az olvasó átmehet a cikkíró, a művész, a művészeti műhely, iskola, tábor weboldalára is.  

Várjuk a művészeti tantárgyat oktató, szakkört, művészeti tábort vezető tanárok, művészek a művészeti tárgyat tanuló diákok és szüleik írásait. Keressük azokat a művészeket is, akik iskolarendszeren kívül foglalkoznak a művészeti értékek átörökítésével a következő generáció számára  bármilyen formában.

Várjuk a tanítványok jelentkezését, akik mesterüktől átvették a különböző művészeti technikákat, segítséget kaptak tanáraiktól a művészeti értékek  befogadására és /vagy létrehozására.

Keressük azokat az embereket, akik nem  választották hivatásuknak egyik művészi ág művelését sem, de  meg tudják fogalmazni, hogy mit tudnak hasznosítani a társadalmi-gazdasági élet területén azokból a készségekből (tempo- és ritmusérzék, esztétika, etika, beszédkészség, intonáció, mimika, mozgáskészség, kreativitás, stílus- szín- és formaérzék, koncentrációs képesség, kommunikáció, szocializáció, önkifejezés…) amelyekre művészeti foglalkozásokon tettek szert. Nagyon fontos ez akkor, amikor a művészeti iskolák létjogosultsága megkérdőjeleződik. Felmérést indítottunk arra vonatkozóan, hogy a sikeres vezetők, vállalkozók, politikusok, üzletemberek  hány százaléka vett részt művészeti oktatásban, gazdasági tevékenységébe milyen készségek épültek be, és hány embernek jelent munkája mellett  stresszoldó, pihentető  kikapcsolódást ma is a  művészet hozzáértő  élvezete, vagy aktív művelése.

A cikkeken, galérián, videotáron túl a folyóirat mindenkinek teret biztosít az eszmecserére, együttgondolkodásra művészetről, művészetpedagógiáról és annak társadalmi megítéléséről, az aktuális problémákról, ezek megoldására pedig lehetőséget  biztosít az együttműködésre is: az értékes, cikkszerűen megfogalmazott hozzászólásokat szívesen közzétesszük.

A folyóirat alapítója és szerkesztői  a művészet valamennyi ágára szeretnék kiterjeszteni a figyelmet, beleértve az építészetet, a házak, utcák, cégfeliratok iroda- és lakberendezés esztétikáját, tehát az iparművészetet,az autók használati tárgyak formatervezését és a divattervezést éppúgy, mint a klasszikus vagy könnyűzenét, a jazzt, a  táncot, színházat, fotót, filmet, pantomimet, bábtervezést, cirkuszművészetet, a játékok, mesék, tv-adások esztétikumát, művészi értékrendjét, képzőművészetet, beleértve a képregényeket is, a kortárs és az alternatív művészetet.

Az Artes Liberales megszólítja művészetet szerető, értő, befogadó embertársainkat: fogalmazzák meg kritikájukat, és olvassák el mások kritikáját. Hiszen egy gyereknek is van véleménye a látott mesefilmről, az egész családnak a látott tv-sorozatról… Miért tetszik, vagy nem tetszik egy film, miért szeretünk egy bizonyos zeneművet, táncot, mást pedig miért utasítunk el, miért olvasunk, vagy nem olvasunk regényeket, miért járunk vagy nem járunk kiállításokra, színházba….

Keressük együtt, civilek és művészek, tudósok és tanárok, gyerekek és felnőttek: hol a határ érték és hulladék között, hol a határ  professzionalizmus és dilettantizmus között, hol a határ igazság és hamisság között. Becsüljük meg a művészeket, a művészet terén professzionális hozzáállással aktívan tevékenykedő amatőröket, a hagyományt őrző és hagyományt teremtő, értékmentő  polgárokat, a valóban értékközvetítő művészpedagógusokat. Meggyőződésünk, hogy a művészeti oktatásnak mindenképpen professzionálisnak kell lenni, a művészetre nevelésben és művészeti oktatásban részt vevő művészeknek és tanároknak az értékek átadásához, megfelelő gyakorlati és elméleti, tudományos alapokkal kell rendelkezniük az alapoktól a felsőfokig.

Ehhez nyújthat segítséget a művészeti-pedagógiai-tudományos folyóirat oldalain az Artes Liberales – Önökkel együtt.

Kapcsolattartó:

Andor Edit alapító-szerkesztő
e-mail: andor.edit@t-online.hu
tel:06-30-9823417